Vossa takst - Din lokale takstmann. Taksering av fast eigedom i Voss og omliggande kommunar.

feilmelding
Heim-sida er i uorden, dei andre sidene virkar.

Kontoret har ferie fram til måndag 7. august.

Stein