Vossa takst - Din lokale takstmann. Taksering av fast eigedom i Voss og omliggande kommunar.


Velkomen til 

VOSSA takst logo

 - din lokale takstmann og byggspesialist.


Vossatakst Hanto AS tilbyr verditaksering av bustad, fritidsbustad, mindre næringseigedom og tomter.
Vidare tilstandsrapport, energimerking, arealmåling, skadetakst, naturskade, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll..  
Vi har også spesialkompetanse og verktøy for termografi (varmekamera), luftlekkasjetest og fuktkontroll.
 
Marknad og kundar.
Marknadsområde er Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Vaksdal, Modalen, Vik og Aurland.
Våre kundar er heile spekteret innan bygg og eigedom; Private, næring, bank/finans, advokatkontor, domstol, offentleg forvaltning, skadeforsikring, Naturskadepoolen, Landbruksdirektoratet, entreprenørar mv.
 
Utfyllande informasjon om våre produkt og tenester vil du finna i menylista over.  

Kvifor kontakta oss ved takst.
Levering etter avtale.
God kunnskap om lokal byggeskikk og marknad.
Solid fagleg kompetanse samt lang og allsidig erfaring.

Ta kontakt på telefon 911 79 789, bruk vårt Kontaktskjema eller send e-post til post@vossatakst.no.

  


 
 

 
lenke til Byggmesterforbundet
Data-Form, Voss